Toetajad

Naerupalli päevahoiu Naeruliine rühma projektitoetus

Meede: LEADER-projektitoetus

Taotlusperiood: 27.08.2018 – 02.09.2018

Projekti nimetus: Naerupalli päevahoiu laienemisega seotud hooviala väljaarendamise ja ruumide sisustamise plaan. 

Projekti kirjeldus ja eesmärk: Projekti abiga laienes Naerupall OÜ lapsehoiuteenuse osutamisega ühe lapsehoiurühma võrra Nelja Valla Kogu tegevuspiirkonda Vanamõisa külla, Saue valda, Harjumaal.
Naerupalli päevahoiu laienemine täidab aktiivse mikroettevõtluse eesmärki pakkudes elanikele teenuse kättesaadavust, luues juurde kohapealseid teenuseid ning luues juurde vähemalt kolm kodulähedast töökohta. Projekti raames rajas Naerupall OÜ eramaja hoovialale mänguväljaku, mis koosneb vedrukiigest, kahekohalisest kiigeraamist koos beebiistmetega, ronimispüramiidist ja ronimislinnakust koos liumäega. Lisaks paigaldati hooviala ümber piirdeaed ning sisustati osaliselt päevahoiu ruumid. 
Mänguväljaku rajamiseks ja piirdeaia paigaldamiseks taotles Naerupall OÜ Saue vallalt ehitusloa/ehitusteatise ja kasutusloa/kasutusteatise. Naerupall OÜ võtab uue rühma loomisel eesmärgiks propageerida lastega õuesolemist ja hoovialal õppe –ja kasvatustöö tegemist, mistõttu on hoovialale paigaldatud kvaliteetsed ja mitmekülgseid tegevusi pakkuvad vahendid. Projekti tegevused aitasid saavutada uue rühma loomise eesmärki.

Naerupall OÜ lühi- ja ka pikaajaline eesmärk on pakkuda lapsevanemate vajadusest lähtuvat lapsehoiuteenust, tagada lastele kaasaegne ja turvaline kasvukeskkond, millega on rahul nii lapsed, lapsevanemad kui päevahoiu töötajad.