Teenused

Naerupalli lastehoiule on väljastatud Harju maavalitsuse poolt tegevusluba. Naerupalli lastehoiul on kaks rühma – Naerupalli ja Naeruliine. Rühmad on liitunud kiusamisest vabaks programmiga ja kasutavad metoodikat iganädalaselt. Meie lastehoiukultuur toetub väärtustele – hoolivus, sallivus, austus ja julgus. Loomulikuks osaks meie kasvatustegevuses on toetada iga lapse individuaalset arengut ja huvi. Oluliseks peame mängu kaudu arenemist ja oskuste õppimist. Mängides arenevad mõtlemine, loomevõimed, kujutlused ja arusaamad, mängimine aitab lastel omandada keelt ning arendada sotsiaalseid oskusi ja arenemist (H.Kala, Õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid ning põhimõtted, 2009).

Meie kasvatajatel on lapsehoidja kutsetunnistus või omavad nad pedagoogilisi teadmisi ja omadusi laste juhendamisel.

Naerupalli lastehoid on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.30 kuni 18.00. Lastehoid võib alustada ka varem, kui selleks avaldab soovi lapsevanem. Naerupalli lastehoid on hea vaheetapp kodu ja lasteaia vahel. Meie lastehoiu päevakava sarnaneb lasteaia sõimerühma päevakavale, kus oma koht on söömisel (3korda päevas), magamisel, loova tegevuse arendamisel, lapse eneseteenindamise juhendamisel ja vabal mängul nii toas kui õues. Korraga viibib hoius väike rühm lapsi, mis garanteerib hoidja suurema pühendumuse ja kiindumuse iga lapsega. Lapsevanemaga sõlmitakse lapsehoiuleping, mis garanteerib lapsele lastehoius koha soovitud aegadel.

Naerupalli lastehoid pakub vanematele võimalust ka lapse hoidmiseks poole päeva kaupa. Kasutada saab päeva hommikupoolikul (8.00-12.30) . See on soovitud teenus lastevanemate poolt, kes tööl veel ei käi või käivad tööl poole kohaga või hindavad aega lihtsalt iseendale. Ka selle aja jooksul lastehoius saab laps hoidja silma all õppida erinevaid toimetuleku oskusi,mängida ja areneda vastavalt oma eale.
Lapsevanemaga sõlmitakse lapsehoiuleping, mis garanteerib lastehoius lapsele koha.

7.30 – 8.30  Tuleme lastehoidu- natuke uniselt, kuid rõõmsa meelega
9.00 Sööme toitva hommikusöögi
9.30 Loovtegevused (meisterdame, liimime, kleebime, rebime, laulame ja tantsime)
10.30 Lähme õue
12.00 Sööme tervisliku lõunasöögi
12.30 Loeme unejuttu ja puhkame veidi
15.00 Ärkame ja riietume
15.30 Sööme värskendava õhtuoote
16.00 – 17.50 Mängime kuni kojuminekuni

Naerupalli lastehoidu saab last tuua ka tunnikaupa arvestades meie päevakava ning selleks palume eelnevalt aeg kokku leppida telefonil 5049366. Vajadusel pakume hoidu ka õhtuti ja nädalavahetustel!

Proovipäev Naerupalli lastehoius on TASUTA! Enne lepingu sõlmimist on soovitav teha üks proovipäev. Proovipäev algab hommikul 8.30 ning lapsele järgi palume tulla hiljemalt kell 12.30. Sellel ajavahemikul jõuame lapsega sõbraks saada, tutvuda tema soovide ja eripäraga, samuti hommiku- ja  lõunasööki süüa, tegelustundi teha ja mängida. See aeg näitab, kas lapsele meeldib lastehoiu keskkond ja kas ta on valmis hoius käima.


Tunni kaupa pakutakse lapsehoidu tööpäeva õhtutel kella 17.30st kuni 23.00. Tunnihoid tähendab tasu arvestamist tunni alusel ja tunnihoidu saab lapse tuua vaid etteteatamisega eelmisel päeval.

Ööhoidu pakume nii nädala sees kui nädalavahetustel, soovi korral koos õhtu-ja hommikusöögiga. Ööhoiu soovist on soovitatav ette teatada vähemalt 2 ööpäeva. Ööhoidu pakume õhtul alates kella 19.00st kuni hommikul kella 8.00ni.