“Kiusamisest vabaks!” programm

Naerupalli päevahoiu rühmad on liitunud kiusamist ennetava programmiga “Kiusamisest vabaks!”. Nii lapsed kui täiskasvanud vajavad hästi hakkama saamiseks ja positiivseks arenguks enda ümber häid kaaslasi. Sotsiaalsed ja emotsionaalsed oskused on nii täna kui tulevikus heaks toimetulekuks väga olulised. Kui õpetame lastele juba varasest east alates, kuidas olla hea kaaslane, ennetame samal ajal kiusamist pikas persepktiivis.

“Kiusamisest vabaks!” programmi eesmärk on kujundada positiivseid ja heatahtlikke suhteid lastegruppides. Programmiga töö baseerub neljal põhiväärtusel, milleks on SALLIVUS, HOOLIVUS, JULGUS ja AUSTUS. Programmi sümboliks on lillat värvi Sõber Karu. Sõber Karu abil õpime rühmas ennast ja kaaslast rohkem märkama ja tunnustama, õpime lahendama konfliktsituatsioone, suuname lapsi kasvatama ja mõistma tundeid ning õpime kasutama suhtlemist ja tundeid kirjeldavat sõnavara.

Eeskuju kasvatab rohkem kui õpetussõnad. Nii kasvatajad kui lapsevanemad on oluliseks eeskujuks, kellega lapsed end samastavad, keda jälgivad ja kellelt õpivad. Seetõttu on täiskasvanute positiivsed hoiakud ja koostöö igati väärtuslikud vahendid laste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamisel.

Niisiis algab uus 2020 aasta Naerupalli päevahoiu rühmades SALLIVALT üksteisest HOOLIDES ning üksteist AUSTADES ja JULGUSTADES.