Hoiutasu

Too oma “väike naerupall” meile päevahoidu TASUTA  proovipäevale!

Naerupalli päevahoid sõlmib lapsevanemaga hoiulepingu, kus märgitakse ära, millal lapsele hoiukohta vajatakse.
Lepingu sõlminud lapsevanemale tagatakse päevahoius lapsele koht lepingus märgitud tingimustel.

Hinnakiri alates 01. märts 2019. aasta :

Lepinguline kuutasu Hoiutasu kuus Saue valla lapsevanem Saue valla toetus Harku valla lapsevanem Harku valla toetus
5 päeva nädalas 428EUR 108 EUR 320 EUR 52,5* EUR 345,5 EUR
4 päeva nädalas 406EUR 86 EUR 320 EUR 48* EUR 345,5 EUR
3 päeva nädalas 360EUR 72 EUR 288 EUR 46,15* EUR 241,85 EUR
2 päeva nädalas 290EUR 58 EUR 232 EUR 21* EUR 241,85 EUR
Lepinguline
kuutasu
Hoiutasu
kuus
Saue valla
lapsevanem
Saue
valla
toetus
Harku valla
lapsevanem
Harku
valla
toetus
4,5h 5p
nädalas
406EUR 86 EUR 320 EUR 52,5* EUR 275 EUR
4,5h 4p
nädalas
360EUR 72 EUR 288 EUR 48* EUR 275 EUR
4,5h 3p
nädalas
290EUR 58 EUR 232 EUR 58* EUR 192,50 EUR

Alates 2019 aastast lisandub hoiutasule toiduraha 3,50 EUR/ päevas, mis sisaldab kolme toidukorda.

Poole päeva lepinguga lisandub toiduraha 3,10 EUR/ päevas.
Puudutud päevade eest tehakse toidurahas tasaarveldus alates teisest järjestikku puudutud päevast.
Tähelepanu! Teistel omavalitsustel on toetuste summad ja toetuste maksmise korrad erinevad!

Saue valla toetuse kohta saab lugeda siit: http://sauevald.kovtp.ee/oigusaktid1