Hoiutasu

Too oma “väike naerupall” meile päevahoidu TASUTA  proovipäevale!

Naerupalli päevahoid sõlmib lapsevanemaga hoiulepingu, kus märgitakse ära, millal lapsele hoiukohta vajatakse.
Lepingu sõlminud lapsevanemale tagatakse päevahoius lapsele koht lepingus märgitud tingimustel.

Hinnakiri alates 01. märts 2020. aasta :

Lepinguline kuutasu Hoiutasu kuus Saue valla lapsevanem Saue valla toetus Harku valla lapsevanem Harku valla toetus
5 päeva nädalas 456EUR 116 EUR 340 EUR 52,5* EUR 345,5 EUR
4 päeva nädalas 435EUR 95 EUR 340 EUR 48* EUR 345,5 EUR
3 päeva nädalas 400EUR 80 EUR 320 EUR 46,15* EUR 241,85 EUR
2 päeva nädalas 330EUR 66 EUR 264 EUR 21* EUR 241,85 EUR
Lepinguline
kuutasu
Hoiutasu
kuus
Saue valla
lapsevanem
Saue
valla
toetus
Harku valla
lapsevanem
Harku
valla
toetus
4,5h 5p
nädalas
435EUR 95 EUR 340 EUR 52,5* EUR 275 EUR
4,5h 4p
nädalas
400EUR 80 EUR 320 EUR 48* EUR 275 EUR
4,5h 3p
nädalas
330EUR 66 EUR 264 EUR 58* EUR 192,50 EUR

Alates 2019 aastast lisandub hoiutasule toiduraha 3,50 EUR/ päevas, mis sisaldab kolme toidukorda.

Poole päeva lepinguga lisandub toiduraha 3,10 EUR/ päevas.
Puudutud päevade eest tehakse toidurahas tasaarveldus alates teisest järjestikku puudutud päevast.
Tähelepanu! Teistel omavalitsustel on toetuste summad ja toetuste maksmise korrad erinevad!

Saue valla toetuse kohta saab lugeda siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/403032018034?leiaKehtiv