Hoiutasu

Too oma “väike naerupall” meile lastehoidu TASUTA  proovipäevale!

Naerupalli lastehoid sõlmib lapsevanemaga hoiulepingu, kus märgitakse ära, millal lapsele hoiukohta vajatakse.
Lepingu sõlminud lapsevanemale tagatakse lastehoius lapsele koht lepingus märgitud tingimustel.

Hinnakiri alates 01.jaanuar 2023. aasta :

Lepinguline kuutasu Hoiutasu kuus Saue valla lapsevanem Saue valla toetus
5 päeva nädalas 595 EUR 145 EUR 450 EUR
4 päeva nädalas 575 EUR 125 EUR 450 EUR
3 päeva nädalas 550 EUR 110 EUR 440 EUR
2 päeva nädalas 470 EUR 94 EUR 376 EUR
Lepinguline kuutasu Hoiutasu kuus Saue valla lapsevanem Saue valla toetus
4,5h 5p nädalas 575 EUR 125 EUR 450 EUR
4,5h 4p nädalas 550 EUR 110 EUR 440 EUR
4,5h 3p nädalas 470 EUR 94 EUR 376 EUR

Alates 2021 aastast lisandub hoiutasule toiduraha 3,90 EUR/ päevas, mis sisaldab kolme toidukorda.

Poole päeva lepinguga lisandub toiduraha 3,50 EUR/ päevas.
Puudutud päevade eest tehakse toidurahas tasaarveldus alates teisest järjestikku puudutud päevast.
Tähelepanu! Teistel omavalitsustel on toetuste summad ja toetuste maksmise korrad erinevad!

*Harku valla ARNO süsteemis registreeritud ja lastehoidu suunatud laste kuutasu tasub Harku vald. Lapsevanemal tuleb tasuda lastehoiu esitatud arve toiduraha osas.
Lapsevanemal tuleb tasuda Harku vallale omaosalus vastavalt kehtivale määrusele.

Saue valla lapsehoiuteenuse toetuse kohta saab lugeda siit:
https://sauevald.ee/koolieelse-eralasteasutuse-ja-lapsehoiu-teenuse-toetus