Yearly Archives: 2020

“Kiusamisest vabaks!” programm

Naerupalli päevahoiu rühmad on liitunud kiusamist ennetava programmiga “Kiusamisest vabaks!”. Nii lapsed kui täiskasvanud vajavad hästi hakkama saamiseks ja positiivseks arenguks enda ümber häid kaaslasi. Sotsiaalsed ja emotsionaalsed oskused on nii täna kui tulevikus heaks toimetulekuks väga olulised. Kui õpetame lastele juba varasest east alates, kuidas olla hea kaaslane, ennetame samal ajal kiusamist pikas persepktiivis. “Kiusamisest vabaks!” programmi eesmärk on kujundada positiivseid ja heatahtlikke

Learn more