Hoiutasu

Too oma “väike naerupall” meile päevahoidu TASUTA  proovipäevale!

Naerupalli päevahoid sõlmib lapsevanemaga hoiulepingu, kus märgitakse ära, millal lapsele hoiukohta vajatakse.
Lepingu sõlminud lapsevanemale tagatakse päevahoius lapsele koht lepingus märgitud tingimustel.

Hinnakiri alates 01.märts 2017. aasta :

Lepinguline kuutasu Hoiutasu kuus Saue valla lapsevanem Saue valla toetus Harku valla lapsevanem Harku valla toetus
5 päeva nädalas 398EUR 108 EUR 290 EUR 70,50 EUR 275 EUR
4 päeva nädalas 388EUR 98 EUR 290 EUR 70,50 EUR 275 EUR
3 päeva nädalas 350EUR 70 EUR 280 EUR 49,35 EUR 192,5 EUR
2 päeva nädalas 280EUR 56 EUR 224 EUR 48 EUR 192 EUR

 

Lepinguline
kuutasu
Hoiutasu
kuus
Saue valla
lapsevanem
Saue
valla
toetus
Harku valla
lapsevanem
Harku
valla
toetus
4,5h 5p
nädalas
388EUR 98 EUR 290 EUR 70,50 EUR 275 EUR
4,5h 4p
nädalas
350EUR 70 EUR 280 EUR 70,50 EUR 275 EUR
4,5h 3p
nädalas
280EUR 56 EUR 224 EUR 49,35 EUR 192,50 EUR

Alates 2019.jaanuar lisandub hoiutasule toiduraha 3,50 EUR/ päevas, mis sisaldab kolme toidukorda.

Poole päeva lepinguga lisandub toiduraha 3,10 EUR/ päevas.
Puudutud päevade eest tehakse toidurahas tasaarveldus alates teisest järjestikku puudutud päevast.
Tähelepanu! Teistel omavalitsustel on toetuste summad ja toetuste maksmise korrad erinevad!

Saue valla toetuse kohta saab lugeda siit: http://sauevald.kovtp.ee/oigusaktid1