Hoiutasu

Too oma “väike naerupall” meile päevahoidu TASUTA  proovipäevale!

Naerupalli päevahoid sõlmib lapsevanemaga hoiulepingu, kus märgitakse ära, millal lapsele hoiukohta vajatakse.
Lepingu sõlminud lapsevanemale tagatakse päevahoius lapsele koht lepingus märgitud tingimustel.

Hinnakiri alates 01. jaanuar 2019. aasta :

Lepinguline kuutasu Hoiutasu kuus Saue valla lapsevanem Saue valla toetus Harku valla lapsevanem Harku valla toetus
5 päeva nädalas 408EUR 108 EUR 290 EUR 70,50 EUR 275 EUR
4 päeva nädalas 388EUR 98 EUR 290 EUR 70,50 EUR 275 EUR
3 päeva nädalas 356EUR 71,20 EUR 284,80 EUR 49,35 EUR 192,5 EUR
2 päeva nädalas 290EUR 58 EUR 232 EUR 48 EUR 192 EUR

 

Lepinguline
kuutasu
Hoiutasu
kuus
Saue valla
lapsevanem
Saue
valla
toetus
Harku valla
lapsevanem
Harku
valla
toetus
4,5h 5p
nädalas
388EUR 98 EUR 290 EUR 70,50 EUR 275 EUR
4,5h 4p
nädalas
356EUR 71,20 EUR 280 EUR 70,50 EUR 275 EUR
4,5h 3p
nädalas
290EUR 58 EUR 232 EUR 49,35 EUR 192,50 EUR

Alates 2019 aastast lisandub hoiutasule toiduraha 3,50 EUR/ päevas, mis sisaldab kolme toidukorda.

Poole päeva lepinguga lisandub toiduraha 3,10 EUR/ päevas.
Puudutud päevade eest tehakse toidurahas tasaarveldus alates teisest järjestikku puudutud päevast.
Tähelepanu! Teistel omavalitsustel on toetuste summad ja toetuste maksmise korrad erinevad!

Saue valla toetuse kohta saab lugeda siit: http://sauevald.kovtp.ee/oigusaktid1